Нараховано амортизацію основних засобів проводка

Відображення в бухгалтерському обліку щомісячного нарахування амортизації об'єктів основних засобів. 02 субрахунок "Амортизація основних засобів, що обліковуються на рахунку 01" Відображено суму амортизації об'єкта основних...

Нараховано податок на прибуток проводка

Сплата податків - як відобразити в бухгалтерських проводках Кожній системі оподаткування відповідає свій перелік податків, який платники податків зобов'язані перераховувати у встановлені терміни. Їх нараховують...

Накресліть чотирикутник і покажіть його діагоналі протилежні

Накресліть чотирикутник і покажіть його діагоналі протилежні чотирикутник, опуклий, сума кутів, площа чотирикутника чотирикутником називається фігура, яка складається з чотирьох точок і чотирьох послідовно з'єднують...

Накресліть схему джерела багатства церкви

§16. Могутність папської влади. Католицька церква і єретики Яку роль відігравала християнська церква в суспільстві раннього Середньовіччя? Як християнська церква на Заході стала великим землевласником?...